Igra uz improvizaciju – 7 dječjih igara “iz vašeg rukava”

Must Read

Biblija investiranja: Analiziranje dionica

U prošlom članku smo se upoznali s dionicama i stranicama preko kojih možete postati investitor većih svjetskih...

Kriptovalute – drugi dio: Blockchain tehnologija i pametni ugovori

Nakon prvog teksta o kriptovalutama, u kojem smo se prije svega dotakli izuma i razvoja Bitcoina, u...

Future Scope Open Air: romantično partyjanje pod zvjezdanim nebom

Nakon duže pauze i želje za dobrim beatovima na Jarunu (tik uz skete park) održalo se novo...

Igra je veoma važan proces za cjelokupni dječji razvoj. Prisustvo roditelja u dječjoj igri je također od velikog značaja za razvoj djeteta. Kroz kratak pregled razvoja i obilježja igre te važnosti pravilnog senzomotoričkog razvoja, postati će jasnije zašto je dovoljno osmisliti igre i igračke iz onoga što vas okružuje. Navodimo 7 igara koje možete izvući iz svog rukava.

Igra, koliko god zvuči jednostavno i bazično, toliko je kompleksna, važna i veoma često višeznačna. Igra ima neupitnu važnost za dječji razvoj te se kroz povijest otkriva sve više benefita i vrsta igara. Iako igra ima mnoge benefite i za odrasle, ovdje ćemo se fokusirati na djecu. Temu o jednoj od opcija igara za odrasle i pripadajućim benefitima sam pisala u prethodnom članku.

Uz veliku važnost dječje igre rame uz rame stoji jednostavnost ostvarivanja tog procesa. Oko nas se nalazi sve što je djetetu potrebno za kvalitetnu igru, baš kao i naša podrška, strpljivost i ohrabrivanje kroz taj proces.

Igra je važan medijator učenja i socijalizacije kroz životni vijek te poticaj za cjelokupni razvoj tijekom životnog vijeka“, Klarin, 2017

Igra je dječji posao

Izraz igra je dječji posao nastao je na temelju saznanja mnogih stručnjaka kako je igra slobodna, zabavna, a istovremeno i ozbiljan posao.

Zašto? Dijete kroz igru upoznaje svijet, uči pravila ponašanja, uči rješavati sukobe i suočavati se s ograničenjima. Kroz igru manifestira svoj unutarnji svijet izražavajući na primjer svoje strahove i želje te usvaja socijalne vještine. Djeca se igraju sama, uz nekoga ili ulaze u interakciju s roditeljima ili vršnjacima ovisno o razvojnoj fazi u kojoj se nalaze.

Kroz igru dijete unapređuje svoj tjelesni razvoj, kognitivni razvoj, socijalni razvoj i emocionalni razvoj. Razvija funkcije poput koncentracije, motorike, kontrole impulsa i slično. Igra je odlična za razvoj na primjer samopouzdanja, procesa socijalizacije i socijalnih interakcija jer dijete može biti na primjer “odraslo” kroz igranje uloga.

Ukratko, igra omogućava djetetu da uči o sebi, o drugima i o svojoj okolini.

Senzorna integracija i senzomotorički razvoj

Senzorna integracija je proces primanja informacija iz naših osjetila, njihova interpretacija i pripremanje odgovora na te informacije.

Izostanak ili nedostatak igre, primjerene određenoj razvojnoj fazi djeteta, može biti jedan od uzroka nepotpunog senzomotoričkog razvoja. Senzomotorički razvoj djeteta je preduvjet za usvajanje i razvoj viših kognitivnih funkcija i daljnju uspješnu senzornu integraciju. Upravo pokret i kretanje, osobito u ranoj dobi (puzanje, hodanje, skakanje, penjanje, ljuljanje, vrtnja, vožnja biciklom i drugi pokreti) stvaraju osnovu za sve buduće oblike učenja, mišljenje, kreativnost i sve druge više mentalne funkcije.

Neki od pokazatelja poremećaja senzorne integracije

Uzroci nepotpunog senzomotoričkog razvoja mogu biti također i genetski, zbog preranog rođenja, traume mozga te nekih drugih poznatih ili nepoznatih uzroka. Neki od pokazatelja poremećaja senzorne integracije mogu biti:

 • prekomjerna ili nedovoljna osjetljivost na dodir, zvuk, pokrete, mirise. Tako na primjer djetetu može smetati buka iz pozadine, ne želi obući određenu odjeću, ima visoku toleranciju boli, brzo se umara, često se spotiče, nedostatak osjećaja za opasnost,
 • problemi sa samokontrolom, impulzivnost, uznemirenost, razdražljivost, loše reagira na promjene rutine i navike, isključivanje,
 • poteškoće u samoregulaciji,
 • povlačenje u sebe, isključivanje,
 • teškoće u gruboj i finoj motorici, poteškoće u komunikaciji,
 • problemi s pažnjom, otežano igranje, poteškoće u učenju.

Ukoliko primjetite neke od simptoma kod djeteta bilo bi dobro zatražiti savjet stručnjaka, terapeuta iz područja senzorne integracije.

Kompleksnost, raznolikost i obilježja dječje igre

Prema suvremenim shvaćanjima, igra je imaginacija, oblik progresije i manifestacija osobnog iskustva.

Postoje brojne klasifikacije dječje igre. Brojnost klasifikacija javlja se zbog raznolikosti i bogatstva dječjeg zanimanja i aktivnosti unutar igre. Uz svu kompleksnost i raznolikost igre slijedi generalan popis obilježja koja tvore igru:

 • igra je proces,
 • karakterizira ju dobrovoljno sudjelovanje, nije obavezna,
 • prisutan je osjećaja ugode ili očekivanje ugode,
 • sama je sebi svrha, intrizično je motivirana i spontana,
 • oslobođena je vanjskih kazni te uključuje aktivni angažman.
 • sadrži elemente pustolovine i rizika, smislenosti i značenja,
 • prisutni su socijalni i interaktivni elementi, simboličnost te ima i terapeutski karakter (Rubin, Fein i Vandenberg, 1983).

Prema Else (2014), sve navedeno se može sumirati u tri ključna elementa: dobrovoljnost, aktivna uključenost i satisfakcija.

Razvoj dječje igre

Promotriti ćemo razvoj dječje igre s obzirom na dob. S dobi djeteta povećava se složenost i kreativnost igre. Dijete kroz igru sve više uči kako rješavati konfliktne situacije. Kako izražavati emocije na prihvatljive načine te uskladiti vlastite i tuđe potrebe.

Oko 2. godine dijete počinje uočavati svoju okolinu. Ima sposobnost zamišljanja i maštanja. Zato stvari i predmeti tijekom igre mogu poprimiti neko drugo značenje za dijete. Tako stolica može postati auto, ormar može biti dizalo, žlica telefonska slušalica i slično. To su elementi igre pretvaranja/simboličke igre.

U dobi od 4. do 6. godine kroz igru pretavaranja dijete počinje uvježbavati i određene uloge. Tako upoznaje okolinu iz drugačije perspektive, prorađuje emocionalna iskustva i razvija vještine rješavanja problema. U igri dijete postaje mama, tata, vozač, doktor, policajac, super junak i slično. Potrebno je omogućiti djetetu spomenuta iskustva putem simboličke igre. Vrlo je važno ne pokušavati uvjeriti dijete kako su neke stvari nemoguće ili pretjerane. Na primjer, kroz poistovjećivanje s junacima djeca razvijaju osjećaj vlastite važnosti i moći.

Nakon 5. godine djeca sve češće pokazuju interes za sudjelovanje u različitim igrama s pravilima. Igre skrivača, graničara te društvene igre poput “Čovječe ne ljuti se” ili “Memory”. Uče važnost pravila, kako ih poštivati, kako se nositi s uspjehom, ali i neuspjehom.

Dijete spontano bira aktivnosti za koje je spremno, ovisno o kornološkoj dobi i stupnju razvoja. Nije potrebno požurivati ga.

Koja je uloga roditelja u igri djeteta?

Neupitan je utjecaj roditelja prilikom davanja podrške i usmjeravanja dijeteta u procesu igre. Tek oko 6.godine se javlja i povećana važnost sudjelovanja vršnjaka u igri. Za dijete je igranje s roditeljima prilika da testira aktivnosti, granice i da prođe kroz izazove na siguran način bez velikog rizika. Na taj način igra prelazi iz jednog oblika u drugi, transformira se. Na primjer, igra bazirana na osjetu i dodiru polako prelazi u simboličku igru i igru imaginacije.

Važno je naglasiti da nije potrebno upravljati dječjom igrom, već naglasak treba ostati na podršci, usmjeravanju i strpljivosti. Strpljivost u igri je posebno važna ukoliko je dijete u procesu eksperimentiranja i istraživanja. Ukoliko roditelj zbog nestrpljivosti ponudi djetetu gotovo rješenje, a dijete rješenje ne razumije, neće mu biti od koristi za daljnju igru i rješavanje novih problema.

Benefiti igre i improvizacije

Koliko je igra kompleksna, važna i sadržajna u pogledu benefita i procesa toliko je lako igru učiniti što kvalitetnijom. To ne čudi s obzirom da je igra djeci prirodna. Djeca se igraju bez obzira imaju li najnovije, moderne i skupe igračke ili pak predmete iz okoline kojima sami daju simboličnu svrhu u njihovoj trenutnoj fantaziji.

Današnja kultura kupovanja i gomilanja igračaka nema nužno pozitivne rezultate. Povezano s tim, važno je postaviti određena pitanja vezano za igru, a neka od njih su: Koliko neka igra/igračka potiče dijete na korištenje i razvoj svojih kognitivnih, emocionalnih i interpersonalnih procesa? Potiče li dijete na razvoj vještina rješavanje problema i konfliktnih situacija? Koliko roditelji ili vršnjaci sudjeluju u igri? Potiče li dijete u razvoju fine i grube motorike?

Naravno da neće svaka igra/igračka zadovoljiti sve procese i razvojne potrebe. Ipak, postoje igre i igračke koje možete sami osmisliti uz nikakav ili minimalni trošak, a koje će u velikoj mjeri vašem djetetu ponuditi raznovrsne izazove.

Igre i igračke koje možete “izvući iz rukava

Primjeri igara koje ću nabrojati podložni su promjenama i važno je da postoji nadzor odrasle osobe/roditelja za vrijeme igre. Svaka od igara je prilagođena određenoj razvojnoj fazi djeteta no dodavanjem ili oduzimanjem elemenata se lako može prilagoditi i nekoj drugoj djetetovoj razvojnoj fazi. Iako su neke igre koje navodim veoma korisne za razvoj djece i poznate su mojoj generaciji, danas polako izostaju i bivaju zaboravljene.

Primjeri igara

 1. Pronalaženje razlike i sličnosti na slikama – odaberite dvije identične slike. Na jednoj napravite minimalno vidljivu promjenu (primjereno dobi djeteta). Dijete prvo gleda jednu sliku, a zatim na drugoj slici mora pronaći promjenu, razliku.
 2. Igra “tačke”– ukoliko igrate ovu igru sa svojim djetetom važno je da ste sigurni da je dovoljno mišićno-motorički razvijeno kako se ne bi ozlijedilo. Dijete spusti ruke na pod, vi mu uhvatite noge te dok ih pridržavate dijete rukama hoda kroz prostor. Ukoliko igra igru sa vršnjacima, neka se izmjenjuju u ulozi tačke. Vaše dijete razvijati će grubu motoriku, imaginaciju, osjećaj za suigrača (da ga ne gura prebrzo) kroz ovu igru.
 3. Igra skrivača – bilo da vi igrate igru sa djetetom ili ju dijete igra sa vršnjacima, ova igra razvija kod vašeg djeteta grubu i finu motoriku, pažnju i samokontrolu, snalažljivost i vještine pronalaženja rješenja, brzinu, poštivanje pravila, razvija toleranciju na frustraciju i još mnogo toga.
 4. Igra pretvaranja (no bez posebnih rekvizita već ono što vam je dostupno) – dijete samo može smisliti uloge u ovoj igri (određene osobe, životinje, ličnosti) te svatko ima zadatak ponašati se u skladu sa dodijeljenom ulogom. Spontano se razvija radnja i odnosi u fantaziji koju sami grade. Također, neovisno o tome tko sudjeluje u igri s vašim djetetom, vi ili njegovi vršnjaci, vaše dijete kroz ovu igru i interakciju uči o novim iskustvima “ulazi u tuđe cipele”, razvija verbalnu komunikaciju, imaginaciju zamišljanjem situacija, uloga, davanjem predmetima simboličnu uporabu (na primjer štap postaje pištolj ili palica, a šilterica policijska kapa).
 5. Gumi-gumi i Igra školice – ove dvije igre izvrsne su između ostalog za razvoj motorike, koordinacije, osjećaja za ritam, brojeve, socijalno emocionalni razvoj, usvajanje i primjenjivanje pravila. Detaljnija pravila pronađite na linkovima Gumi-gumi igre i Igre školice.
 6. Slaganje kamenčića u kutiju od jaja – svaki kamenčić obojite u neku boju kao i udubine u kutiji od jaja. Dijete treba složiti kamenčiće u udubine prema odgovarajućoj boji. Ovo je super igra za razvoj fine motorike, koncentracije i strpljenja za manju djecu. Naravno, i ova igra se može zakomplicirati i podići na višu razinu na primjer pogađanjem kamenčića u odgovarajuće udubine iz određene udaljenosti.

Zaključak

Igra je univerzalan dječji način učenja i zadovoljavanja razvojnih potreba. Sudjelovanje roditelja i vršnjaka u igri (ostvarivanje interakcije ovisno o razvojnoj fazi djeteta) te razvojno kvalitetna igra i igračka ipak imaju veću važnost od kupovine suvremenih, modernih i skupih igračaka. Svuda oko nas su materijali koji mogu poslužiti za dječju igru, a u našoj i dječjoj mašti su ideje za osmišljavanje koncepata igre.

Osiguravanjem dovoljno kretanja, socijalne interakcije, raznovrsnosti podražaja te podrške i ohrabrivanja vaše dijete će lakše razviti bazu za daljnji nesmetani kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj. Ukratko, zdrav i potpun razvoj.

Latest News

Krenimo zdravo – vježbe za kralježnicu na poslu i kod kuće

Bez obzira na dob, svi mi ponekad osjetimo bol u kralježnici, a jedan od najčešćih razloga je...

Dragovoljno vojno osposobljavanje

Na gornjoj fotografiji stoje mladi ročnici i mlade ročnice za vrijeme davanja svečane prisege. Prisega se odvija u Požegi pred državnim vrhom,...

Grunge danas, jučer i prije 30 godina

Čuli ste za Nirvanu, a vjerojatno i Pearl Jam. Jeste čuli za Alice in Chains ili Soundgarden? Sjedi pet. No, jel' vas...

HUMORISTIČNE SERIJE KOJE MORATE POGLEDATI!

Ukoliko je naslov napisan velikim slovima onda znate da se ne šalim. Onda znate da je ovo članak kojem se mora pristupiti...

Neobičan apartman – fora alternativa klasičnom smještaju

Volite isprobavati nove stvari i posjećivati nova mjesta? Dosta vam je klasičnih apartmana i hotelskih soba? Želite nešto novo i po mogućnosti...